Op weg met Icara

Hieronder treft u de werkwijze aan van ICARA met het daarbij behorende tijdspad. De doorlooptijd van de onderzoekstrajecten bedraagt standaard 4-6 weken volgens de beschreven processtappen. De benodigde tijd tot afronding van uw traject zijn afhankelijk van uw vraagstelling en de specialistische inzet voor beantwoording daarvan gevraagd wordt.

ICARA draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers met gezondheidsklachten. Er wordt landelijk gewerkt met een persoonlijke en effectieve aanpak op het gebied van schadelastbeheersing bij verzuim en bij het voorkomen van verzuim.

stap-1

 • Aanmelding bij ICARA via aanmeldingsformulier
 • Bespreken vraagstelling
 • Offerte versturen aan werkgever
 • Retour getekende offerte
stap-2

Week 1

 • 1e contact met cliënt
 • Telefonische intake met cliënt
 • Intern medisch overleg
 • Ontvangen van machtiging medisch dossier
stap-3

Week 2-3

 • Consult bij specialist (en) of onderzoek
 • Indien van toepassing: aanvullend onderzoek
stap-4

Week 3-4

 • Consult bij verzekeringsarts
 • Arbeidsdeskundige beoordeling
 • Opstellen eindrapportage
stap-5

Week 4-5

 • Versturen eindrapportage naar cliënt
 • Versturen eindrapportage naar bedrijfsarts en niet-medische rapportage naar werkgever
stap-6

Week 6

 • Nazorg aan client en werkgever
 • Klanttevredenheidsonderzoek

Klik hier om onze flyer ‘Op weg met ICARA’ te downloaden.