Case De Arbodienst

ICARA onze partner voor inzet expertises

In verschillende gevallen heb ik Icara ingezet voor een expertise. Het is plezierig dat je kort na de aanmelding gebeld wordt door een traject manager om de casus door te spreken en te bepalen wat er in de expertise nodig is. Hierbij denkt de traject manager ook goed mee. Verder zijn de relatieve korte wachttijden voor het starten van het traject en de snelle doorlooptijden voor het afronden van het traject echt een pré. De duidelijke en zorgvuldige rapportages leveren een prima input om de casus verder te begeleiden. Bij het ter beschikking stellen van de rapportages is de privacy gewaarborgd.
Samenvattend raad ik Icara aan als partner voor het inzetten van expertises.

Hans Bakker
Bedrijfsarts / Stafarts
De Arbodienst