Resultaten

Het inzetten van een arbeid gerelateerd medisch adviestraject bij ICARA levert resultaat op. Dit blijkt ook uit het in juli 2015 afgeronde onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW door Celsus/Radboud UMC naar arbeidsgerelateerde medische adviestrajecten bij problematisch verzuim. Dit onderzoek is uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de effecten van dit type interventie ten aanzien van de terugkeer naar werk, zorgconsumptie en zorgkosten.

Uit het onderzoek blijkt dat een arbeid gerelateerd medisch adviestraject duidelijkheid biedt bij problematisch verzuim, om de volgende redenen:

  • Beter behandeltraject
  • Duurzame inzetbaarheid door duidelijkheid in arbeidsmogelijkheden
  • Toename van loonwaarde
  • Minder zorgkosten

Het onderzoek wijst verder uit dat werknemers, die in een vroeg stadium worden aangemeld worden voor een expertise, minder zorgkosten maken dan werknemers die in een later stadium worden aangemeld. Op deze wijze kan problematisch verzuim worden voorkomen.

Een medische expertise van ICARA, gecombineerd met een behandel– en belastbaarheidsadvies, heeft zich effectief bewezen. Niet alleen in de behandeling van gezondheidsklachten, maar ook –en vooral– om belastbaarheid ten behoeve van arbeidsparticipatie te vergroten, problematisch verzuim te voorkomen en mogelijkheden voor loonvormende arbeid te benutten.

Download hier onze infographic voor meer informatie.