Missie en Visie

De missie van ICARA is bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers met gezondheidsklachten. ICARA slaat hiervoor de brug tussen de curatieve zorg en de arbodienstverlening en zorgt daarmee voor reductie van het verzuim en een besparing op verzuim- en ziektekosten.

De visie van ICARA is dat het inzicht in de specifieke klacht of belemmering, de individuele klachtbeleving en de concrete werkomstandigheden, noodzakelijk is om tot succesvol herstel/behandeling en werkhervatting/re-integratie te komen.

Door deze klacht te belichten, door deskundige professionals vanuit een multidisciplinair team, zijn wij in staat om tot de kern van het probleem door te dringen en daarmee richting te geven aan de oplossing tot duurzame inzetbaarheid.

Dat is waar wij ons dagelijks maximaal voor inzetten. Dat is wat wij doen.