Nieuwsbrief April

Bekijk de online versie indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen.
Icara

“Werknemers moeten steeds meer doen en hebben daar steeds minder zelf over te zeggen.” De onlangs verschenen Arbobalans wijst op een gevolg daarvan, het stijgen van burn-outklachten: van 11% van de werknemers in 2007 naar 16% in 2017. Soms schreef de pers dat meer mensen opgebrand thuis zouden zitten. Daar zijn geen gegevens over, wel is duidelijk: werknemers voelen een stevige psychische belasting door werk, én dat draagt fors bij aan ziekteverzuim. In Nederland zijn werknemers – zeker internationaal vergeleken – goed af. Dat vinden ze vrijwel allemaal zelf ook! Maar veel meer dan u en ik zien ze hun werk als oorzaak van verzuim en (beroeps)ziekten. Dat onderstreept het belang van aandacht voor de mensen, met een onafhankelijke objectieve medische expertise.

Duidelijkheid in de oorzaak is cruciaal voor een geslaagde re-integratie!

Isabella Bruggenkamp

Arbobalans, uniek totaalbeeld

TNO publiceert tweejaarlijks ‘de Arbobalans’ met andere experts en met steun van het ministerie van SZW. De uitgave bundelt en ordent uiteenlopende bronnen zoals enquêtes onder werkgevers en werknemers en monitoring door de Inspectie SZW. Dat geeft – als enige in Nederland – een totaalbeeld en kerncijfers van arbeid(somstandigheden), ziekteverzuim, arbeidsongevallen en beroepsziekten. De Arbobalans 2018 verscheen eind januari, en legt een accent op vergelijkingen met 10 jaar eerder.

Goede gezondheid, maar…

Het goede nieuws is dat onveranderd ruim 80% van de werknemers de eigen gezondheid als (zeer) goed beoordeelt.

Maar langer doorwerken is een punt van spanning. Sinds 2011 wordt bij werknemers gemeten hoe ze denken over doorwerken tot een hogere AOW- en pensioenleeftijd. Na aanvankelijke optimistische getallen, dalen nu al enkele jaren de cijfers over wíllen en gedacht kúnnen doorwerken. Die gevoelens vertalen zich gelukkig niet in een ernstige toename van arbeidsongeschiktheid. De instroomkans in de WIA stijgt voor 60-plussers, zeer bescheiden, van 2015 op 2016 van 0,6 naar 0,7 procent.

Maar de stijgende psychische belasting in werk heeft onwenselijke neveneffecten. Van de werknemers die in 2017 minimaal één dag hebben verzuimd door een arbeidsongeval noemt één op de vijf psychische overbelasting als belangrijkste oorzaak.

Maar, van alle werknemers die in 2017 verzuimen, geeft 27% aan dat de klacht bij hun laatste verzuimgeval deels of hoofdzakelijk aan het werk gerelateerd is. Dat is het hoogste percentage in de afgelopen 10 jaar.

Gezondheidsschade door werk

Nederland worstelt al jaren om betrouwbare cijfers te krijgen over beroepsziekten. Een onomstreden bron is sinds 2009 het Peilstation Intensief Melden. In dit PIM participeren zo’n 160 bedrijfsartsen, ‘dedicated’ en speciaal getraind op onderkennen en diagnosticeren van beroepsziekten. De door hen verzorgde werknemerspopulatie is bekend, hun cijfers over beroepsziekten zijn op te hogen naar nationale getallen. Het tabelletje toont het contrast van hun bevindingen met wat ruim 46.000 werknemers zelf zeggen in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Het cijfer van professionals komt 18 keer zo laag uit als het gevoelen van werknemers. Ligt de waarheid in het midden? De Arbobalans kan het niet nader verklaren.

Hoe dan ook, deze uitkomst betekent veel kans op misverstanden tussen werknemer en beroepsbeoefenaren. Werkgevers en HR-medewerkers hebben hiermee om te gaan. Professionals in hun spreekkamer staan ervoor empathisch en omzichtig te handelen bij vermoedens van gezondheidsschade door werk.

Met dank aan Ton van Oostrum

Arbobalans, nieuwsbericht van TNO, links naar documenten.

Icara Experience

Afgelopen dinsdag waren er ruim 50 bedrijfsartsen aanwezig op de ICARA EXPERIENCE.

Het was weer een enthousiaste, leerzame en inspirerende middag op een boeiende locatie. Ook deelnemen aan de volgende ICARA EXPERIENCE in het najaar? Voorinschrijven is al mogelijk via info@icara.nl

Integraal Centrum ArbeidsRelevante Aandoeningen
Kerkenbos 10-75s
6546 BB Nijmegen
Tel: 024-3333007
Mail: info@icara.nl
www.icara.nl
© ICARASnel. Betrouwbaar. Duidelijk.

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.