Nieuwsbrief September

Nieuwsbrief
Bekijk de online versie indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen.
Icara

Re-integratie van ziek gemelde werknemers in werk, het blijft een worsteling. Geleidelijke opbouw naar weer volle functievervulling, dat heeft naam en faam als goed instrument. Maar wanneer zet je dat het beste in? Net voor de zomer verscheen grootschalig onderzoek. De wetenschappers beklemtonen dat mensen écht moeten kunnen meedoen in hun werk. Dat vraagt om motivatie, niet alleen van de werknemer zelf maar ook hoe je als professional mensen in beweging krijgt.

Het thema van het VeRiFi congres op 1 oktober 2019 is motivatie en veerkracht. Op deze dag geef ik een workshop over dit onderwerp. Hoop jullie daar tegen te komen.

Isabella Bruggenkamp

Deelherstel werkt

Langdurig ziekteverzuim bleek in het verleden vaak nog langer te worden door arbeidstherapie of reguliere paramedische zorg. Leidend beginsel is geworden te focussen op wat mensen nog wél kunnen. Dit bij voorkeur door deels werkzaam te blijven of te hervatten in (meestal eigen) werk. Dat blijkt toch niet voor iedereen goed uit te pakken. Te snel of met te veel uren starten geeft stress of fysieke spanning met vertraging ten gevolge. Een effectief opbouwtraject is een zoektocht.

Bijna 70 casemanagers betrokken, 12.000 dossiers

Net voor de zomer publiceerden medewerkers van de Universiteit Leiden hierover. Zij analyseerden complete dossiers van ziek gemelde werknemers die door een groot Nederlands re-integratiebedrijf voor verzekeraars begeleid werden voor werkhervatting. Dat betreft alle werknemers die tussen begin 2011 en 20 oktober 2014 waren toegewezen aan casemanagers van dit bedrijf. Uitgezonderd werden gevallen met niet gangbare verzekeringsvoorwaarden en casemanagers met in een jaar minder dan 25 cliënten. Aldus betrof het onderzoek 68 casemanagers met 11.741 aan hen toegewezen werknemers. Criterium voor toewijzing is alleen beschikbaarheid van casemanagers. De onderzoeksgroepen werknemers resp. casemanagers zijn dus nagenoeg willekeurig gevormd.

De werknemers werden elk twee jaar ‘gevolgd’. Van elke maand bevat het dossier een gerealiseerde loonwaarde. Daarmee bleek ruim 60% van de mensen in die twee jaar enigerlei opbouw naar werk te hebben. Qua leeftijd, geslacht, oorspronkelijk loon en moment van entree bij het re-integratiebedrijf waren er geen substantiële verschillen met de bijna 40% zonder opbouw.

Uitkomsten genuanceerd

Berekeningen leidden tot algemene uitkomsten als de volgende. Opbouw gestart in het eerste half jaar betekent een winst van 18 weken werk gedurende de twee jaar. Maar er was geen effect in termen van totale terugkeer in werk binnen twee jaar.

Wanneer psychische problematiek aan de orde is, zo melden de cijfers, is er geen enkel effect. Bij mensen met musculoskeletale problemen zijn er vooral in het begin goede resultaten. Opbouw blijkt op korte en lange termijn het meest succesrijk voor mensen die chronische ziekten hebben of herstellen van behandeling.

Versnelling

De onderzoekers deden onder andere een vergelijking van casemanagers met de meeste geneigdheid tot opbouw en die met de minste. Cliënten van de eerste groep lieten maar twee procentpunten meer herstel binnen twee jaar zien dan de andere cliënten.

Daarmee is een belangrijke conclusie van het onderzoek gegeven: (vroege) opbouw versnélt het proces. Het is niet zo dat zonder deze (steun bij) opbouw mensen helemaal niet (meer uren) aan het werk zouden gaan. Dat is de consequentie van ons stelsel waarin werkgevers en werknemers hoe dan ook binnen twee jaar een uitkomst moeten realiseren.

Een grotere eerste stap in opbouw blijkt meer cruciaal voor het succes van trajecten. Beginnen met een 10 procentpunt hoger hervattingspercentage, verhoogt de kans op terugkeer naar werk binnen twee jaar met 5 procentpunt.

Betekenis voor de praktijk

Met dit onderzoek is vooral de complexiteit onderstreept. Voor managen van verzuim en herstel bestaan geen eenvoudige succesformules. Het laatste woord over dit type onderzoek en oorzakelijke verbanden is nog niet gezegd. Dat neemt niet weg dat deze publicatie stimuleert tot denken over de praktijk.

Het onderzoek is overduidelijk wat betreft ziek gemelde werknemers met psychische problematiek. Zonder meer gaan trekken aan opbouw zal weinig opbrengen, helaas levert ook dit onderzoek geen nieuwe aangrijpingspunten.
De publicatie gaat niet in op de vraag naar kosteneffectiviteit. Dat is zelf makkelijk te berekenen. Gemiddeld loon van de werknemers in dit onderzoek was € 256 per dag. Stel dat één uur inzet van leidinggevende of casemanager één dag meer werk van de werknemer geeft? Stel dat een halve dag toegespitst multidisciplinair medisch onderzoek vier dagen werk oplevert?
Het is gebruikelijk dat ziek gemelde mensen waar maar mogelijk ‘arbeidstherapeutisch’ gaan werken, zonder loonwaarde, desnoods enkele uurtjes, al is het maar om contact te houden met de organisatie en collega’s. Laatstgenoemde uitkomst van de wetenschappers suggereert dat het de moeite waard kan zijn nog wat hoger in te zetten. Wanneer mensen echt kunnen bíjdragen aan het werkproces, versterkt dat werkkansen binnen de twee jaar én nadien.

Als gezegd, er bestaan geen eenvoudige formules voor succes bij verzuim en herstel. Werkhervatting draait ook om wat de werknemer denkt aan te kunnen, en wat hij en de werkgever daarover weet vanuit bijvoorbeeld gedegen belastbaarheidsonderzoek.

Met dank aan Ton van Oostrum

Bron:
Lieke Kools, Pierre Koning, Graded return-to-work as a stepping stone to full work resumption, Journal of Health Economics 65 (2019) 189–209, May 2019.
Meer info vindt u hier.

Icara Experience 29 oktober 2019

Het thema op 29 oktober is Cognitieve klachten en re-integratie. Locatie: omgeving Amersfoort.

Een mooie combinatie tussen theorie en praktijk, deze wilt u niet missen!

Eén van de sprekers is Dr. Luciano Fasotti, bijzonder hoogleraar Klinische Neuropsychologie, met als specialisatie cognitieve revalidatie. Tijdens de ICARA EXPERIENCE vertelt hij u meer over waarnemingsstoornissen, aandachts- en concentratiestoornissen, geheugen- en planningsproblemen.

Irene van Belzen, werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts, is gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers met NAH, zal spreken over haar eigen ervaring op dit gebied en haar passie om mensen hun kracht te laten vinden om weer te kunnen participeren in het leven en in werk.

Breinexpert Marc van Lokven neemt u vervolgens op inspirerende wijze mee in de werking van het brein in relatie tot de snelheid van de hedendaagse samenleving.

Wij bieden u deze ICARA EXPERIENCE aan zonder deelnamekosten (geaccrediteerd met 4 punten) en zien uw aanmelding met enthousiasme tegenmoet.
Mail ons uw gegevens naar [email protected]

Arbeidsdeskundige expertise

Ontdek het gemak van de inzet van onze bewezen arbeidsdeskundige expertise:


Informatie vindt u hier.

Integraal Centrum ArbeidsRelevante Aandoeningen
Kerkenbos 10-75s
6546 BB Nijmegen
Tel: 024-3333007
Mail: [email protected]
www.icara.nl
© ICARASnel. Betrouwbaar. Duidelijk.

Klik hier als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.