Nieuwsbrief September

Re-integratie van ziek gemelde werknemers in werk, het blijft een worsteling. Geleidelijke opbouw naar weer volle functievervulling, dat heeft naam en faam als goed instrument. Maar wanneer zet je dat het beste in? Net voor de zomer verscheen grootschalig onderzoek. De wetenschappers beklemtonen dat mensen écht moeten kunnen meedoen in hun werk. Dat vraagt om motivatie, niet alleen van de werknemer zelf maar ook hoe je als professional mensen in beweging krijgt.

Het thema van het VeRiFi congres op 1 oktober 2019 is motivatie en veerkracht. Op deze dag geef ik een workshop over dit onderwerp. Hoop jullie daar tegen te komen.

Isabella Bruggenkamp

Lees de volledige nieuwsbrief