Nieuwsbrief Maart

“Gevangen in Arbeidsconflicten” is het thema van ICARA Experience die wij op 21 april a.s. organiseren in de bijzondere locatie van De Koepelgevangenis in Arnhem. Juist de rol van de bedrijfsarts is bij conflicten een belangrijke. Problemen op het werk kunnen uitlopen op een wezenlijk conflict, op spanningen met ook fysieke gevolgen, en/of een ziekmelding. Mediation is dan een veel ingezet middel. De meeste bedrijfsartsen weten ervan, sommige casemanagers kennen het, werkgevers en leidinggevenden hebben er niet vaak ervaring mee. Deze tweede ICARA-nieuwsbrief over mediation behandelt het juridisch kader van mediation. Dat gaat op de schop!

Lees de nieuwsbrief hier!

Wil je als bedrijfsarts verdere verdieping op dit thema? Meld je aan voor onze ICARA Experience.

Matthijs Kat
Algemeen Directeur ICARA