Nieuws

Icara Experience

Op 29 oktober is het weer zover, dan staat de volgende Experience gepland in de Marienhof te Amersfoort. Deze nascholing voor bedrijfs- en verzekeringsartsen staat in het teken van Cognitieve klachten en re-integratie. U kunt zich nog tot 25 oktober opgeven voor onze Icara Experience. Wij bieden u deze experience aan zonder deelnamekosten (geaccrediteerd met … Lees “Icara Experience” verder

VeReFi Congres 1 oktober

Dinsdag 1 oktober is het VeReFi Congres ter ere van het 10-jarig bestaan van CS Opleidingen en VeReFi. Uiteraard zijn wij daar ook bij aanwezig. We verzorgen een workshop en staan met een stand op het congres. Dit congres is georganiseerd voor professionals in sociale zekerheid zoals casemanagers, HR managers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, actuarissen, inkomensadviseurs. De … Lees “VeReFi Congres 1 oktober” verder

Nieuwsbrief September

Re-integratie van ziek gemelde werknemers in werk, het blijft een worsteling. Geleidelijke opbouw naar weer volle functievervulling, dat heeft naam en faam als goed instrument. Maar wanneer zet je dat het beste in? Net voor de zomer verscheen grootschalig onderzoek. De wetenschappers beklemtonen dat mensen écht moeten kunnen meedoen in hun werk. Dat vraagt om … Lees “Nieuwsbrief September” verder

Medisch en ander leiderschap

Samenwerking is nog beter Medisch leiderschap is niet een management hype. Het is een van de competenties van de bedrijfsarts! De opleiding en bijscholing en de acties van de beroepsvereniging zijn er mede op gericht. Het gaat niet in het minst om een basishouding: steeds bewust op alle kwesties kijken wat er beter kan. De … Lees “Medisch en ander leiderschap” verder

“Nederland is ziek”

Toenmalig minister-president Lubbers had in 1990 dit harde oordeel over de onbeheersbaar lijkende arbeidsongeschiktheid in Nederland. Talloze drastische maatregelen volgden, met een sluitstuk per 2006. Toen ging de WIA werken, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Het blad Economisch Statistische Berichten wijdt 11 april een thema-uitgave aan de WIA. Totaal 16 auteurs leveren 21 … Lees ““Nederland is ziek”” verder

Nascholing ‘Slaapstoornis’ op 2 april 2019

De geaccrediteerde nascholing ‘Slaapstoornis’ voor bedrijfs- en verzekeringsartsen geeft meer inzicht in diverse slaapstoornissen zoals chronische insomnia, ademhaling-gerelateerde aandoeningen zoals OSAS, het obstructieve slaapapneu syndroom en (minder vaak voorkomend) een circadiaanse ritmiek stoornis, zoals narcolepsie, een bewegingsstoornis gerelateerd aan de slaap of een parasomnie.

Pensioenleeftijd in debat

“Doordat ze langer doorwerken, worden steeds meer ouderen langdurig ziek” Die krantenkop is zwaar aangezet, maar er is reden voor zorg. De stijgende pensioenleeftijd blíjft in debat. Het kabinet vindt versoepeling financieel onhoudbaar. Bonden en werkgevers lijken nu samen op te trekken voor minder snelle stijging. Beide partijen beroepen zich op zorgwekkende berichten, zoals die … Lees “Pensioenleeftijd in debat” verder