Nieuws

Deelname NVvA en AKC najaarscongres

Op 14 november vindt het NVvA en AKC najaarscongres plaats bij Philharmonie in Haarlem. Het onderwerp van dit congres is:…

Bedrijfsgeneeskundige dagen 2017

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni is ICARA weer present bij het NVAB-jaarcongres. Gedurende twee dagen zullen diverse sessies,…

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is…

Leg de lat niet te hoog, maar zeker niet te laag

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en…

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de werknemers die bij ICARA aangemeld zijn meer mogelijkheden hebben dan voorheen het geval leek te zijn

Wij bieden werkgevers duidelijkheid in wat een werknemer nog wel en niet kan. Kostenreductie, omdat lang wachten op een verwijzing…