ICARA is open!

Ook tijdens Covid19 werken wij door aan het creëren van duidelijkheid bij complex verzuim.

Wetende dat de 104-WVP-weken zich door het virus niet laten remmen hebben wij ons voorgenomen u zo lang mogelijk inhoudelijk van dienst te blijven zijn.

Wij hebben een telefonisch spreekuur voor u beschikbaar voor vragen met betrekking tot uw eigen, nog niet bij ons aangemelde, casuïstiek en u kunt hier met onze trajectmanager, verzekeringsarts of medisch adviseur over van gedachten wisselen. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden omdat wij hiermee wensen bij te dragen aan het zoveel mogelijk doorgaan van ook uw dagdagelijkse werkzaamheden. 

Wanneer u een aanmelding bij ICARA doet, nemen wij telefonisch contact met u op om de actuele mogelijkheden voor de uitvoering van uw traject met u te bespreken en om de benodigde inzet met u nader af te stemmen.

Zo mogelijk worden de onderzoeken telefonisch afgehandeld, met gebruikmaking van beschikbare dossiers en informatie. Indien er voor een juiste rapportage extra of persoonlijke consulten ingepland moeten worden verzorgen wij dit op het eerst mogelijke moment. Dit kan echter betekenen dat definitieve rapportage langer dan de bij ons gebruikelijke 4 – 6 weken duurt.

Op basis van de beschikbare informatie kan er in specifieke onderzoeken ‘voorlopig’ gerapporteerd worden.

Wij vertrouwen er op u hiermee blijvend van dienst te kunnen zijn.

Met hartelijke groet,

Matthijs Kat
Algemeen Directeur ICARA