Nieuws

Wetswijziging faciliteert tuchtrecht

Het medisch tuchtrecht is voortdurend in discussie. Onder meer omdat de professionals zelf deelnemen in de tuchtcolleges. Ook al worden…

Nascholing ‘Slaapstoornis’ op 2 april 2019

De geaccrediteerde nascholing ‘Slaapstoornis’ voor bedrijfs- en verzekeringsartsen geeft meer inzicht in diverse slaapstoornissen zoals chronische insomnia, ademhaling-gerelateerde aandoeningen zoals…

Pensioenleeftijd in debat

“Doordat ze langer doorwerken, worden steeds meer ouderen langdurig ziek” Die krantenkop is zwaar aangezet, maar er is reden voor…

ICARA organiseert 12 december de workshop ‘Tijdcontingente re-integratie’

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en…

Nascholing Orthopedie – 11 januari 2018

Op donderdag 11 januari organiseert ICARA in samenwerking met orthopedisch chirurgen dr. H. Graat en dr. W. Metsaars een nascholing…

Deelname NVvA en AKC najaarscongres

Op 14 november vindt het NVvA en AKC najaarscongres plaats bij Philharmonie in Haarlem. Het onderwerp van dit congres is:…

Bedrijfsgeneeskundige dagen 2017

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni is ICARA weer present bij het NVAB-jaarcongres. Gedurende twee dagen zullen diverse sessies,…

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is…

Leg de lat niet te hoog, maar zeker niet te laag

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en…

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de werknemers die bij ICARA aangemeld zijn meer mogelijkheden hebben dan voorheen het geval leek te zijn

Wij bieden werkgevers duidelijkheid in wat een werknemer nog wel en niet kan. Kostenreductie, omdat lang wachten op een verwijzing…