Maatregelen tegen Covid-19 en stagnatie tijden re-integratie

Is ‘genoodzaakt thuiswerken’ of ‘social distancing’ als gevolg van het Corona-virus een deugdelijke grond voor stagnatie van de re-integratie?

Uit recente berichtgeving van het UWV blijkt dat van de werkgever mag worden verwacht dat administratieve handelingen gewoon worden uitgevoerd (zoals dat ook bij bedrijfssluitingen wegens vakantie het geval is). Contacten en onderzoeken (door bijvoorbeeld werkgever /verzekeringsarts/arbeidsdeskundige) kunnen telefonisch worden ingezet/uitgevoerd en, zo nodig, in een later stadium worden aan-/ingevuld door daadwerkelijke fysieke acties.

Om al onze verwijzers en werkgevers van dienst te blijven is ICARA hard aan het werk om alle aanmeldingen dagelijks te verwerken. Binnen de richtlijnen van het RIVM blijven wij onze diensten dus aanbieden. Door inzet van beeldbellen en telefonische consulten gaat onze dienstverlening voor u gewoon door.

Voor meer informatie over de mogelijkheden belt u met 024-3333007 of per mail [email protected]