re-integratie-van-werknemers-bij-chronische-klachten

ICARA organiseert 12 december de workshop ‘Tijdcontingente re-integratie’

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden
deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.

Wil je meer weten over het toepassen van tijdcontingente re- integratie in de praktijk? Meld je dan aan voor onze workshop meld je dan aan voor onze workshop met veel ruimte voor praktijkvoorbeelden via 024 3333 007 of aanmeldingen@icara.nl