Hoe is eventueel benodigd aanvullend onderzoek geregeld?

ICARA wordt voornamelijk ingezet als second opinion. Een al eerder gemaakte MRI/röntgenfoto en ander relevante documentatie dient door de cliënt zelf verzameld en meegenomen te worden naar het consult.

In sommige gevallen acht de medisch specialist het noodzakelijk om alsnog extra aanvullend onderzoek uit te laten voeren. Normaliter wordt dit dezelfde dag of uiterlijk binnen vijf werkdagen uitgevoerd.