Tien redenen om voor ICARA te kiezen

  1. Wij geven antwoord op uw vraagstelling.
  2. Bij aanvullende vragen is er een korte lijn naar de specialist.
  3. U hoeft geen factuurinformatie te verstrekken, wij regelen dat.
  4. Wij verzorgen de machtiging en vragen indien nodig medische gegevens op. Dit scheelt u tijd.
  5. U kunt vertrouwen op de kwaliteit van onze rapportages.
  6. De aanmelding van een cliënt is makkelijk en snel gebeurd.
  7. Online inzicht in de voortgang.
  8. Als u vooraf wilt overleggen of het zinvol is om een bepaalde casus aan te melden, nemen we alle tijd om u goed te adviseren.
  9. Is er extra aanvullend onderzoek nodig? Wij regelen het direct voor u.
  10. ICARA zorgt met nieuwsbrieven en ook met onze geaccrediteerde nascholing experiences voor verdere kennisopbouw van bedrijfsartsen en casemanagers.

Op welke wijze wordt rekening gehouden met de privacy van de client?

Wij voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en zijn aangemeld met nummer m1559327. In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn verkregen.

Tijdens de telefonische intake wordt uitgelegd op welke wijze de cliënt toestemming geeft voor het uitwisselen van medische informatie. Zonder deze toestemming kan er geen belastbaarheids- en re-integratieadvies worden opgesteld.

De definitieve eindrapportage inclusief medische informatie gaat naar het medisch adres (veelal de bedrijfsarts) en de cliënt. De werkgever krijgt ook het belastbaarheids- en re-integratieadvies maar dan zonder de medische onderbouwing.

Op welke locaties vinden de medische expertises plaats?

ICARA heeft landelijke dekking van medisch specialisten, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Onze locaties bevinden zich onder andere in Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Breda, Den Bosch, Amsterdam, Alkmaar, Amersfoort, Den Haag en Deventer.

Moet ik overleggen met de werkgever of deze akkoord is met de kosten?

Het is prettig als wij weten dat er al een akkoord is van de werkgever zodat wij de expertise direct in gang kunnen zetten. U kunt eenvoudig een offerte opvragen en deze doormailen naar de werkgever. U kunt ook bij de aanmelding aangeven dat wij, voordat wij starten, zorgen voor een akkoord van de werkgever. Wij zullen dan contact opnemen met de werkgever en afspraken maken over de betaling.

Mag een client c.q medewerker weigeren?

In meer dan 95 procent van de aanmeldingen zijn cliënten verheugd dat ze snel terecht kunnen bij een medisch specialist. Men is toe aan een duidelijk antwoord en verwacht dit ook snel te krijgen. Sommigen dienen echter gewezen te worden op de re-integratieverplichting in kader van de Wet Verbetering Poortwachter, waar zowel werkgever als werknemer zich aan dient te houden.

Is het ICARA rapport UWV proof?

Door het inzetten van een arbeidsrelevante medische expertise wordt vastgesteld of de arbeidsongeschiktheid een medisch objectiveerbaar gevolg is van ziekte. Ook wordt er vastgesteld of er benutbare arbeidsmogelijkheden zijn. Deze vaststelling wordt gedaan conform de richtlijnen van het UWV en is een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Het UWV zet zelf ook expertises in bij ICARA en is dus bekend met onze werkwijze en rapportages. Door een medische expertise van ICARA vroegtijdig in te zetten wordt de kans op een sanctie minimaal omdat de re-integratie is gebaseerd op medisch objectiveerbare informatie.

Hoelang duurt het voordat de rapportage gereed is?

Binnen vier tot zes weken heeft u een onafhankelijk belastbaarheids- en re-integratieadvies, opgesteld door (medische) specialisten inclusief een arbeidsdeskundige visie.

Hoe meld ik een cliënt aan?

Aanmelden gaat eenvoudig via onze website. U kiest voor de optie “Aanmelden”.

Op diverse plekken op onze website treft u de mogelijkheid om uw client aan te melden. Na het volledig invullen van het aanmeldformulier zendt u dit eenvoudig en direct aan ons door. Wij nemen doorgaans nog dezelfde dag contact met u op om uw aanmelding en het vervolg met u te bespreken.

Als er een behandeling wordt geadviseerd, valt dit dan ook binnen de medische expertise van ICARA?

Nee, ICARA geeft concreet advies en daarmee richting aan de oplossing. De adviezen zijn dermate concreet dat behandelaren het vervolgtraject direct kunnen oppakken. Op deze wijze zijn we in staat om onafhankelijk advies te geven. In sommige gevallen kunnen onze samenwerkingspartners op uw verzoek invulling geven aan een behandelingsvoorstel.