Diagnostiek

De medische expertise geeft duidelijkheid in de mogelijkheden voor arbeid op basis van medisch onderzoek en/of in behandelmogelijkheden om een verbetering van de belastbaarheid en inzetbaarheid te bereiken. 

Onze specialisatie is het medisch objectiveren van gezondheidsklachten en de daarmee samenhangende beperkingen die een goed functioneren in de weg staan. Hiermee geven wij duidelijkheid over ziekte en arbeidsongeschiktheid en geven wij richting aan de juiste oplossingen. Onze expertises zijn onafhankelijk van een behandelrelatie en hebben een doorlooptijd van maximaal 6 weken.

Doelgroep

  • Werknemers die nog niet of niet langer dan zes maanden verzuimen of
  • Werknemers met gezondheidsklachten waar de behandelaar of arts vooralsnog geen specifieke oorzaak voor heeft kunnen vaststellen of
  • Bij onvoldoende effect van een reeds ingezette behandeling.

Omschrijving
Na aanmelding informeren wij direct de werknemer en wordt de vraagstelling verduidelijkt door contact op te nemen met verwijzer en/of werkgever. Hierna plannen wij het telefonisch intakegesprek met werknemer in. Het dossier wordt opgevraagd en beoordeeld waarna het consult met de specialist(en) veelal al binnen 2 weken plaatsvindt.

Doel
Het doel is eenvoudig. Snel duidelijkheid verkrijgen over de inzetbaarheid van de medewerker.
Het inzetten van een adequate behandeling is immers pas mogelijk als er duidelijkheid is verkregen over de oorzaak van de klachten.
Met een juiste diagnose en een adequaat behandel- advies, de eventuele bemiddeling naar (een niet operatieve) behandeling bevordert u het herstel en versnelt u de re-integratie van de medewerker.

Aanmelding
De bedrijfsarts of casemanager voorziet na het akkoord van de werkgever in de aanmelding bij ICARA. Vanaf moment van aanmelding tot eindrapportage is de basisdoorlooptijd maximaal zes weken.
Door gebruik te maken van ons geautomatiseerde systeem is de medische informatie volledig afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor de bedrijfsarts c.q. medisch adviseur. De werkwijze van ICARA en de gebruikte systemen zijn voldoen volledig aan de vanuit AVG gestelde richtlijnen en zijn als zodanig opgenomen in onze kwaliteitshandboeken.

Resultaat
De werknemer krijgt een uitgebreid consult met voldoende uitleg en adviezen ten aanzien van de behandelingsmogelijkheden. Er is ook voldoende tijd voor het stellen van vragen. De conclusie wordt schriftelijk in begrijpelijke taal aan de werknemer verzonden.
De eindrapportage voor de bedrijfsarts of medisch adviseur met onze bevindingen wordt eveneens opgesteld en wij sturen de casemanager, arbeidsdeskundige of werkgever een goede conclusiebrief zonder medische informatie.