Pensioenleeftijd in debat

“Doordat ze langer doorwerken, worden steeds meer ouderen langdurig ziek” Die krantenkop is zwaar aangezet, maar er is reden voor zorg. De stijgende pensioenleeftijd blíjft in debat. Het kabinet vindt versoepeling financieel onhoudbaar. Bonden en werkgevers lijken nu samen op te trekken voor minder snelle stijging. Beide partijen beroepen zich op zorgwekkende berichten, zoals die … Lees “Pensioenleeftijd in debat” verder

Nascholing Orthopedie – 11 januari 2018

Op donderdag 11 januari organiseert ICARA in samenwerking met orthopedisch chirurgen dr. H. Graat en dr. W. Metsaars een nascholing Orthopedie. Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze nascholingsmiddag voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarvoor 3 accreditatiepunten zijn toegekend.

Deelname NVvA en AKC najaarscongres

Op 14 november vindt het NVvA en AKC najaarscongres plaats bij Philharmonie in Haarlem. Het onderwerp van dit congres is: Maakbaarheid van langer doorwerken.

Bedrijfsgeneeskundige dagen 2017

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni is ICARA weer present bij het NVAB-jaarcongres. Gedurende twee dagen zullen diverse sessies, workshops en sprekers de revue passeren. Het congres staat dit jaar in het teken van ‘De bedrijfsarts, kompas naar de toekomst!’ Dit thema komt op verschillende manieren aan bod. Heeft u interesse in onze dienstverlening … Lees “Bedrijfsgeneeskundige dagen 2017” verder

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan. De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

Leg de lat niet te hoog, maar zeker niet te laag

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.