Pensioenleeftijd in debat

“Doordat ze langer doorwerken, worden steeds meer ouderen langdurig ziek”

Die krantenkop is zwaar aangezet, maar er is reden voor zorg.

De stijgende pensioenleeftijd blíjft in debat. Het kabinet vindt versoepeling financieel onhoudbaar. Bonden en werkgevers lijken nu samen op te trekken voor minder snelle stijging. Beide partijen beroepen zich op zorgwekkende berichten, zoals die krantenkop. Leidt verhogen van de pensioenleeftijd tot overvolle wachtkamers bij (bedrijfs)artsen? Moeten werkgevers rekenen op hogere (premie)kosten vanwege ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Lees “Pensioenleeftijd in debat” verder

ICARA organiseert 12 december de workshop ‘Tijdcontingente re-integratie’

Werknemers met chronische aandoeningen waarbij de klachten voor een groot gedeelte bepaald worden door gedragsmatige aspecten verzuimen vaak langer en frequenter. Vaak worden
deze mensen als gevolg van deze klachten steeds inactiever, zowel in werk als op sociaal gebied.

Lees “ICARA organiseert 12 december de workshop ‘Tijdcontingente re-integratie’” verder

Bedrijfsgeneeskundige dagen 2017

Op donderdag 8 en vrijdag 9 juni is ICARA weer present bij het NVAB-jaarcongres. Gedurende twee dagen zullen diverse sessies, workshops en sprekers de revue passeren.
Het congres staat dit jaar in het teken van ‘De bedrijfsarts, kompas naar de toekomst!’ Dit thema komt op verschillende manieren aan bod. Heeft u interesse in onze dienstverlening maar bent u niet in de gelegenheid ons tijdens de BG dagen te ontmoeten, neem dan contact op. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het voorstel is als hamerstuk afgedaan.

De gewijzigde Arbowet bevat een aantal wijzigingen die een wettelijk kader bieden voor verbetering van de arbodienstverlening. Daaronder vallen onder meer:

Lees “Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet per 1 juli 2017” verder

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de werknemers die bij ICARA aangemeld zijn meer mogelijkheden hebben dan voorheen het geval leek te zijn

Wij bieden werkgevers duidelijkheid in wat een werknemer nog wel en niet kan. Kostenreductie, omdat lang wachten op een verwijzing of aanvullend onderzoek niet meer nodig is. Minder kans op een sanctie omdat duidelijk wordt welke stappen gezet moeten worden.

Wat wij voor u kunnen betekenen, leest u hier